+(65) 9060 3192

Học sinh Việt Nam mất học bổng năm 2011 do kết quả học kém

Có một học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Singapore để học “Integrated Programme” 4 năm...